LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD5 - STYCZEŃ 2023

Pytanie nr 14
Przez którą rurę uchodzi nadmiar wody zgromadzonej z instalacji c.o. w naczyniu wzbiorczym otwartym?

A.
B.
C.
D.