LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 24
Jak nazywa się grupa pomiarów antropometrycznych wykonywanych wzdłuż linii przylegających dookoła mierzonych części ciała?

A.
B.
C.
D.