LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 4
Krajarki z którym nożem nie można zastosować w procesie wykrawania z nakładu elementów wyrobu odzieżowego, posiadających wewnętrzne naroża i zaokrąglenia?

A.
B.
C.
D.