LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 1
Do której operacji należy zastosować stopkę przedstawioną na rysunku?
A.
B.
C.
D.