LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 29
Pracę na maszynie szwalniczej, po założeniu odpowiednich nici, należy rozpoczynać od

A.
B.
C.
D.