LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 34
Do oznaczenia poprawek ustalonych podczas miary płaszcza damskiego z tkaniny wełnianej stosuje się znaki umowne, które oznacza się

A.
B.
C.
D.