LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU14 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 34
W ocenie jakości wykonanej przeróbki lub naprawy wyrobu odzieżowego uwzględnia się między innymi ocenę zgodności z wymaganiami określonymi

A.
B.
C.
D.