LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 34
Który z podanych aktów prawnych jest najniższym w hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce?

A.
B.
C.
D.