LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 33
Określ, w którym wierszu tabeli zawarto obowiązujące przyporządkowanie gałęzi prawa do jego głównych zagadnień.
A.
B.
C.
D.