LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 14
Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej z zakresu konwojowania wartości pieniężnych przedsiębiorca zobowiązany jest do uzyskania koncesji. Organem właściwym do udzielenia koncesji w tym zakresie jest

A.
B.
C.
D.