LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 24
W której z opisanych sytuacji osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej i wykonująca zadania służbowe poza granicami chronionych obszarów, obiektów i urządzeń ma prawo do użycia broni palnej w myśl uregulowań ustawy o ochronie osób i mienia?

A.
B.
C.
D.