LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 27
Podczas transportu wartości pieniężnych bankowozem około godz. 12.30 umundurowani policjanci w oznakowanym radiowozie policyjnym na terenie zabudowanym wyprzedzając bankowóz dali znak do zatrzymania się konwoju. Zdarzenie takie należy zakwalifikować jako

A.
B.
C.
D.