LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 12
Do środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez pracowników ochrony nie zalicza się

A.
B.
C.
D.