LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 21
Opracowanie planu ochrony jednostki podlegającej obowiązkowej ochronie należy do zadań i kompetencji

A.
B.
C.
D.