LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 4
Określ, kto jest bezpośrednim przełożonym starszego wartownika-konwojenta w strukturach wewnętrznych służb ochrony.

A.
B.
C.
D.