LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 8
Dokonując czynności legitymowania osoby, w celu ustalenia uprawnień do przebywania w granicach chronionego obszaru, pracownik ochrony zobowiązany jest w pierwszej kolejności do

A.
B.
C.
D.