LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 48
Dokonaj identyfikacji środka technicznego zabezpieczeń scharakteryzowanego w specyfikacji zamieszczonej w tabeli.
A.
B.
C.
D.