LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 22
Na rysunku przedstawiono uproszczony schemat podstawowych elementów systemu alarmowego włamania i napadu. Jaką literą oznaczono szyfrator?
A.
B.
C.
D.