LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 4
Rozkład wiązek dla soczewki zastosowanej w czujce przedstawiony na schemacie określa, że ma ona zasięg do
A.
B.
C.
D.