LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 38
Na podstawie danych zawartych w tabeli dobierz urządzenie zabezpieczające transport wartości pieniężnych w wysokości 1,5 jednostki obliczeniowej.
A.
B.
C.
D.