LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 14
Na podstawie informacji zawartych w tabeli określ, w którym miejscu należy zamontować czujkę magnetyczną.
A.
B.
C.
D.