LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 41
Określ, w którym przypadku należy zastosować technikę obrotową przedstawioną na szkicu.
A.
B.
C.
D.