LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 36
Jakich informacji nie musi zawierać "Dziennik Wydarzeń" prowadzony w wewnętrznych służbach ochrony?

A.
B.
C.
D.