LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 26
W granicach chronionego obiektu przemysłowego doszło do pracowniczego zagarnięcia mienia zakładowego. Obiekt jest strzeżony przez 2 pracowników ochrony. Które z wymienionych działań ochronnych nie przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa mienia?

A.
B.
C.
D.