LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 29
Analizę zdarzeń przestępczych zaistniałych na terenie chronionym przeprowadza się głównie w oparciu o dane zawarte

A.
B.
C.
D.