LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 7
Wykres przedstawia statystykę czynów zabronionych zaistniałych na terenie dworca autobusowego, chronionego przez Firmę Ochrony. Na podstawie wykresu można stwierdzić, że
A.
B.
C.
D.