LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 19
Wykres sporządzony został na podstawie danych z notatek służbowych o wydarzeniach nadzwyczajnych zawartych w "Książce realizacji konwoju". Określ bezpośrednią przyczynę powstania najczęściej występującego zdarzenia nadzwyczajnego.
A.
B.
C.
D.