LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 47
Na podstawie analizy notatki służbowej dokumentującej czynność ujęcia osoby można stwierdzić naruszenie obowiązujących przepisów przez pracownika ochrony, jeżeli w notatce

A.
B.
C.
D.