LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 42
Na podstawie wyciągu z rozporządzenia, określ minimalną liczbę jednostek broni palnej potrzebnej do uzbrojenia wszystkich konwojentów, ochraniających transport wartości pieniężnych o łącznej wartości 51 jednostek obliczeniowych.
A.
B.
C.
D.