LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 48
Wobec osoby, której wygląd wskazuje na wiek powyżej 16 lat pracownik ochrony może podjąć decyzję o użyciu środka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek tylko, jeżeli

A.
B.
C.
D.