LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 47
Planując transport wartości pieniężnych bankowozem typu A konwojentom należy bezwzględnie przydzielić

A.
B.
C.
D.