LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 12
W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony chronionego obiektu - szef ochrony wyznaczył cztery patrole dwuosobowe na każdej z dwóch zmian. Jaka jest minimalna liczba pracowników ochrony niezbędna do zapewnienia całodobowej obsady tych patroli?

A.
B.
C.
D.