LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 28
Do ochrony imprezy masowej podwyższonego ryzyka zatrudniono 33 członków służb. Ile maksymalnie osób może zgromadzić organizator na takiej imprezie?
A.
B.
C.
D.