LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 27
Określ, który element planu ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie powinien zawierać informacje o poważnej awarii urządzeń produkcyjnych zaistniałej w poprzednim roku na terenie chronionego zakładu produkującego broń.

A.
B.
C.
D.