LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 41
Jakiego niezbędnego elementu brakuje na przedstawionej stronie tytułowej planu ochrony?
A.
B.
C.
D.