LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 43
Stosując środki przymusu bezpośredniego pracownik ochrony musi przestrzegać zasady, że

A.
B.
C.
D.