LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 19
Którą z wymienionych czynności należy wykonywać regularnie, aby utrzymać w sprawności paralizator elektryczny?

A.
B.
C.
D.