LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 37
Na rysunkach przedstawiono elementy indywidualnego wyposażenia pracownika chroniące go przed nieszczęśliwymi wypadkami w miejscu pracy. W które środki ochrony osobistej należy wyposażyć konwojenta podczas transportu wartości pieniężnych w wysokości 15 jednostek obliczeniowych?
A.
B.
C.
D.