LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2012

Pytanie nr 24
Jakie czynności ratownicze powinien podjąć pracownik ochrony w przypadku zapalenia się odzieży na osobie znajdującej się w jego pobliżu?

A.
B.
C.
D.