LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 24
Produkt leczniczy, sporządzony w aptece zgodnie z przepisem przygotowania zawartym w Farmakopei Polskiej lub farmakopeach, uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przeznaczony do wydawania bezpośrednio w tej aptece, to lek

A.
B.
C.
D.