LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 11
Interakcja między kwasem acetylosalicylowym i opioidowymi środkami przeciwbólowymi, to

A.
B.
C.
D.