LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 26
Skrót w recepcie "ppt." oznacza, że do sporządzenia leku recepturowego należy użyć surowca

A.
B.
C.
D.