LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 17
Lekiem przeciwdepresyjnym z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny jest

A.
B.
C.
D.