LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 28
Pochodne kwasu salicylowego to leki o działaniu

A.
B.
C.
D.