LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 11
Leki stosowane dożylnie mogą występować w postaci

A.
B.
C.
D.