LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 32
Omeprazol i pantoprazol są stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka, ponieważ

A.
B.
C.
D.