LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 7
Kompleks flawolignanów, izolowanych z owocu ostropestu plamistego, to

A.
B.
C.
D.