LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 43
Oblicz ilość teofiliny, którą należy użyć do wykonania leku, według załączonej recepty.
A.
B.
C.
D.