LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 31
Informację "zmieszać przed użyciem" zamieszcza się na opakowaniu

A.
B.
C.
D.