LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 46
Dawka jednorazowa chlorowodorku efedryny wynikająca z przedstawionej recepty wynosi
A.
B.
C.
D.